8. Kontzentzia Silabikoa Bee Botekin

Adinari egokitua 4,5,et a6 urte ( 2º, 3º Haur Hezkuntzan eta 1º Lehen Hezkuntzan)
Beharrezko materiala -Bee Bot osagarriak

-Tauls silabikoa

-hitzen karta-sorta( 4 txartel monosilabikoa, 4 txartel bisilabikoa, trisilbikoa eta lau silabikoa)

 

Iraupena Taldearen arabera
Helburuak Ahozko hizkuntza eta komunikazioa

-Metalenguistiko trebetasuna: kontzientzia silabikoa

-Hiztegia

-Sintaxiak: esaldiak egin hitzekin

-Jolasen txandak landu

Matematika kontzeptua: zenbaketa

Landutako konpetentziak – Konpetentzia linguistikoa

-konpetentziamatematikoa

-Mundu fisikoan ezaguera eta interakzioa

-Informazioaren tratamendua eta konpetentzia digitala

-konpetenzia soziala

-Konptentzia kulturala eta artistikoa

-Ikasten ikasi

-Autonomia eta ekimen pertsonala

Ariketaren garapena  Panelak gurutz forma izan behar du.

Baraja-sorta bat edo irudi batzuk aurkezten dira eta hitza letra larriz idatzita. Soriz hitz bat izan daiteke edo nonbaitetik aukeratuta. Atzean txartel bakoitzak bere izena eta letra larriz du eta silabetan banandua. SIlaba bakoitza txalo irudi bat izango du.

Nola jolasten da?

Baraja sorta osoa banatzen da eta umeak karta  bat hartzen du. Honek izena esan behar du eta txalokin silabak zenbatu. Adibidez, katua “ka-tu-a” hiru silaba ditu. Gero txartelari buelta emango dio eta zuzen esan duen ikusiko du. Alegia, atzean erantzuna izango du.

Silabekin zenbatu behar du Bee Botekin eman behar diren pausoak jakiteko. Dena den, erne ibili behar gara kasila okupatuta badago. Hori horrela izanez gero, umeak erabakiko du aurrera, atzera, eskuinera edo ezkerrera joan nahi duen, hau da, kasila hutz batera.

Gero hitz gehiago zenbatzeko animatu dezakegu silaba kantitate berdinarekin eta esaldi bat egiteko proposatu dezakegu. Jolasa bukatzen da tableroa beteta dagoenean.

Ariketaren osagarriak Hitzen zailtasunak aldatu daitezke